Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Витяг

(Конвенцію ратифіковано Законом N 475/97-ВР від 17.07.97)

Офіційний переклад

Стаття 14

Заборона дискримінації

Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції,має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою - статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.

Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

(ETS N 177)

(Протокол ратифіковано Законом N 3435-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.229)

Офіційний переклад

Витяг

Стаття 1

Загальна заборона дискримінації

1. Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, народження або за іншою ознакою.

2. Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади за будь-якою ознакою, наприклад за тими, які зазначено в пункті 1.

Програма розвитку ООН в Україні

Національна Асамблея людей з інвалідністю України

Всесвітня Організація Охорони Здоров'я