КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2012 р. № 706
Київ

Про затвердження Державної цільової програми
“Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів”
на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству соціальної політики, іншим центральним органам виконавчої влади разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

у двомісячний строк розробити та затвердити регіональні програми виконання завдань і заходів Програми;

подавати щороку до 30 січня Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 25 лютого Кабінетові Міністрів України.

4. Міністерству соціальної політики, Державній службі з питань інвалідів та ветеранів оприлюднювати у засобах масової інформації та через Інтернет результати моніторингу виконання Програми.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 26

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

Програма розвитку ООН в Україні

Національна Асамблея людей з інвалідністю України

Всесвітня Організація Охорони Здоров'я