Про основні зміни та нововведення в ДБН

Протягом 2019 на початку 2020 років набули чинності 13 ДБН у новій редакції, а також 10 змін до ДБН.

Зокрема:

З 1 січня 2020 року в Україні набули чинності ДБН В.2.2-41-2019 «Висотні будівлі. Основні положення», дія яких поширюється на проектування та будівництво висотних житлових будинків і громадських будівель з умовною висотою понад 73,5 м, в тому числі житлових будинків висотою до 100 м включно та громадських будівель висотою до 150 м включно.

 У дію вступили такі зміни:

— збільшено вимоги до несучої здатності, надійності та сейсмостійкості висотних будівель;

— запроваджено клас енергоефективності будівель не нижче «В», що дасть змогу забезпечити економію енергоресурсів та, відповідно, зменшення вартості житлово-комунальних послуг;

— підвищено вимоги щодо пожежної безпеки та надійності фасадних систем будівель.

З 1 січня 2019 року набрали чинності державні будівельні норми ДБН В.1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд». Ці норми встановлюють:

 • загальні принципи забезпечення надійності і конструктивної безпеки будівель і споруд та поширюються на вишукування, проектування, будівництво та ліквідацію будівель і споруд незалежно від їхнього призначення.

З 1 квітня 2019 року набрали чинності ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Ці норми засновано на європейських стандартах та сучасних підходах з питань забезпечення комфорту та безпеки життєвого простору для людей з інвалідністю. Сьогодні ці ДБН є основним та базовим документом з питань створення інклюзивного життєвого простору та містять:

 • комплекс архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів для забезпечення доступності будівель і споруд;
 • детальні вимоги для людей з проблемами зору та слуху, яким до цього часу увага практично не приділялась.

З 1 червня 2019 року набрали чинності ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення». Ці будівельні норми поширюються на проектування, будівництво та реконструкцію існуючих будинків і споруд та комплексів громадського призначення з умовною висотою до 73,5 м з підземними поверхами завглибшки не більше 25 м від рівня землі.

Зазначені зміни до ДБН передбачають:

 • при компактному розміщенні громадських будинків у комплексах і центрах обслуговування, а також розміщення їх в зблокованих, кооперованих та багатофункціональних будинках або в умовах реконструкції допускається скорочення нормованої площі ділянки на 25% (для дошкільних навчальних закладів та навчальних закладів, будинків-інтернатів — на 20%) без порушення нормативних вимог щодо допустимих показників озеленення та площі основних елементів функціонального призначення;
 • проектувати вбудовані, прибудовані або вбудовано-прибудовані підземні автостоянки до громадських будинків з умовною висотою до 50м включно, що мають до 5 поверхів включно, а автоматизовані підземні автостоянки – до 9 поверхів включно.

З 1 вересня 2019 року вступили у дію нові державні будівельні норми щодо проектування споруд метрополітенів – ДБН В.2.3-7:2018 «Метрополітени. Основні положення», які встановлюють  вимоги до проектування та будівництва нових, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення існуючих ліній, окремих споруд та пристроїв метрополітену.

Відповідно до нових вимог ДБН:

 • передбачено обов’язкове влаштування туалетів для пасажирів у межах вестибюля станції, тобто на вході/виході зі станцій при їх новому будівництві або реконструкції;
 • передбачено доступність туалетів для пасажирів всіх груп населення і врахування потреб людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
 • збільшена максимальна відстань до 3000 м між станціями метро, що дозволить раціонально проектувати нові станції метро, враховуючи місцерозташування інших транспортних потоків, зокрема транспортно-пересадкових вузлів.

З 1 листопада 2019 року набрали чинності ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади». Їхня дія поширюється на проектування та будівництво однозальних та багатозальних будівель і споруд закладів культури та дозвілля, окремо розташованих та вбудованих у багатофункціональні центри: кінотеатрів цілорічної та сезонної дії; театрів; клубних закладів.

Відповідно до нових будівельних норм:

 • будівлі закладів культури та дозвілля за рівнем комфорту поділено на три групи комфортності: 1 – високий, 2 – середній, 3 – стандартний;
 • відповідно до груп комфортності визначаються вимоги до складу і параметрів приміщень, переліку отриманих послуг, оснащення технологічним обладнанням.

З 1 грудня 2019 року вступили в дію ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення», які поширюються на проектування нових і реконструкцію житлових будинків з умовною висотою до 100 м включно: багатоквартирні, у тому числі спеціалізовані квартирні житлові будинки для осіб похилого віку і сімей з інвалідами та гуртожитки.

Відповідно до нових вимог ДБН:

 • допускається розташування в житлових будинках вбудованих і вбудовано-прибудованих підприємств харчування (закладів ресторанного господарства) з кількістю місць не більше 250 за умови відокремлені від житлової частини будинків протипожежними перегородками. Ці підприємства харчування повинні мати територію, відокремлену від території будинку, мати окремі (як гостьові так і технологічні) входи ззовні;
 • житлові будинки та вбудовані в них приміщення громадського призначення проектуються класом енергоефективності не нижче «С». Також допускається проектувати будинки за вищим класом енергоефективності –  «В» та «А».

Довідково

ДБН – це обов’язкові до виконання нормативні акти, які затверджує Мінрегіон для встановлення обов’язкових вимог до об’єкта нормування у будівництві. Такими об’єктами нормування є: планування та забудова території; об’єкти будівництва, містобудування та архітектури; склад і зміст документації об’єктів будівництва, містобудування та архітектури.

На сьогодні в Україні діє 111 державних будівельних норм.

Протягом наступних п’яти років у Міністерстві розвитку громад та територій України планують актуалізувати нормативну базу відповідно до міжнародних методів нормування у будівництві із застосуванням параметричних вимог до об’єктів будівництва.

Перелік чинних ДБН розміщено у вільному доступі на офіційному веб-сайті Мінрегіону за посиланням: https://bit.ly/2NV2U96.

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро