Навчально-методичний посібник «Доступність та універсальний дизайн»

64 big

За оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, нині у світі в однієї з десяти людини є одне або кілька функціональних порушень, які стають причиною інвалідності. З урахуванням глобальних світових тенденцій старіння населення можна очікувати, що кількість осіб віком 60 років і старше постійно зростатиме. У 80 років 100% осіб мають стійкі функціональні порушення, які перешкоджають їм здійснювати соціальні функції нарівні з іншими. Якщо взяти до уваги сім’ї, в яких є особи з функціональними обмеженнями, то очевидним є той факт, що від проблем, пов’язаних з інвалідністю, потерпає значно більше населення.

undiz

З прийняттям Конвенції ООН про права інвалідів було прийнято єдиний підхід і визнано, що інвалідність — це результат взаємодії між людьми, що мають фізичні, розумові, інтелектуальні чи сенсорні порушення та перешкодами у стосунках та середовищі, які знижують соціальну активність особи. Таким чином, вирішення проблем інвалідності потрібно шукати у створенні доступного середовища для всіх людей.

Створення «безбар’єрного середовища» є суспільним благом і тісно пов’язане з соціальним та економічним розвитком країни в цілому.

Підготовка та видання посібника до курсу «Доступність та універсальний дизайн» продиктовано потребами сьогодення, яке вимагає істотних змін у підходах до подолання інституційних та фізичних бар’єрів, а також удосконалення професійної підготовки з цих питань фахівців шляхом закріплення стратегії універсального дизайну.

Посібник розрахований на фахівців, які працюють у сфері державного управління, містобудування, транспортної інфраструктури, охорони здоров’я, освіти, архітекторів, студентів навчальних закладів, представників «комітетів доступності», громадських організацій та інших зацікавлених інституцій.

Завантажити електронну версію книги

Також, посібник можна замовити в електронному варіанті на CD-диску.

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро