ДБН В.2.2-16-2006 «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»

ДБН В.2.2-16-2006 «будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади» зазначено вимоги до організації автостоянок, об’ємно-планувальних рішень будинків і приміщень кінотеатрів, клубів, центрів дозвілля, театрів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.

Ці норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих однозальних і багатозальних будинків та споруд культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів:

  • кінотеатрів цілорічної та сезонної дії з кіно та відео залами, а також відеокомплексів;
  • театрів драматичних, музично-драматичних, музичної комедії, опери та балету;
  • клубів, центрів дозвілля.

Вимоги цих Норм є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

Ці норми не поширюються на культурно-видовищні та дозвіллєві заклади місткістю понад 1500 місць для глядачів, цирки, казино, спеціалізовані театри і кінотеатри.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих Нормах, наведений у додатку А.

Терміни та визначення понять, які використовуються у цих нормах, наведені у додатку Д.

Основні моменти стосовно забезпечення життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями наведені в наступних розділах:

  1. Загальні положення.
  2. Вимоги до земельних ділянок.
  3. Об’ємно - планувальні рішення будинків і приміщень.

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро