Знання минулого формує наше майбутнє


Національна Асамблея людей з інвалідністю України підготувала бюлетень «ДОСТУПНІСТЬ: КРОКИ ДО ЗМІН», який розповідає про  участь людей з інвалідністю у вирішенні питань доступності; про зміни, які відбувалися з часів незалежності України до сьогоднішніх днів завдяки залученню та включенню  громадських організацій осіб з інвалідністю до процесів прийняття рішень на всіх рівнях.

 09 12 2021 10.56.19

Зміна концепції у трактування питань інвалідності, після ратифікації Україною Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, призвела до необхідності забезпечення комплексного підходу у  створенні умов доступності, які б сприяли реалізації прав  осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами нашої країни.  Для цього потрібно використати надбання та досвід минулих років, здолати бар’єри невлаштованого соціуму, удосконалити законодавство та контроль за його виконанням в питаннях доступності, зміни ставлення суспільства і кожного громадянина  до питань  інвалідності та доступності.

Національна Асамблея людей з інвалідністю України в питаннях доступності  дотримується стандартів та принципів, які закладенні в Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних  угодах ратифікованих Україною з питань прав людини.

Матеріали бюлетеню розраховані на широке коло фахівців, які працюють у сфері інвалідності та доступності, представників/ць громадських організацій осіб з інвалідністю, організацій громадянського суспільства, журналістів, викладачів, усіх, кому небайдужа ця проблема.

Бюлетень розроблено та розміщено в рамках Програми «Національне партнерство – узгоджена доступність», яка реалізується громадською спілкою «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» за фінансової підтримки Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за рахунок коштів Державного бюджету України.

Завантажити бюлетень

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро