МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

м. Київ
" 15 " 01 2008р. № 11

Про додаткові заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб
з обмеженими фізичними можливостями

З метою реалізації Указу Президента України від 18 грудня 2007 року № 1228/2007 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" та відповідного доручення Кабінету Міністрів України від 26.12.2007 № 51884/1/1-07

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації Указу Президента України від 18 грудня 2007 року № 1228/2007 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" (додаються).

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства освіти і науки країни, Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1 Забезпечити виконання зазначених заходів.

2.2. Подавати інформацію для узагальнення і підготовки відповіді Кабінету Міністрів України та Секретаріату Президента України до департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) щороку до 1 червня та 1 грудня, починаючи з 2008 року.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Шинкарука В.Д.

МіністрІ.О. Вакарчук

ЗАХОДИ

Міністерства освіти і науки України щодо реалізації Указу Президента України від 18 грудня 2007 року № 1228/2007
"Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями

п/п
Положення Указу Президента України
Заходи
Термін виконання
Відповідальні виконавці
1. Пункт 2 абзац другий
забезпечити за участю Національної Асамблеї інвалідів України, інших всеукраїнських громадських організацій інвалідів підготовку щорічних національних доповідей про становище інвалідів в Україні
взяти участь у підготовці щорічної Національної доповіді про становище інвалідів в Україні.
щороку до 1 листопада
Єресько О.В. Болюбаш Я.Я. Десятов Т.М. Кудін А.В.
2.
абзац четвертий
проаналізувати за участю представників Національної Асамблеї інвалідів України, інших громадських організацій інвалідів стан виконання Указу Президента України від 1 червня 2005 року № 900 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», насамперед у частині створення належних умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень центральних органів виконавчої влади, об'єктів соціальної інфраструктури, та за результатами такого аналізу вжити заходів щодо його виконання у повному обсязі, передбачивши для цього під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» необхідні кошти

проаналізувати стан виконання Указу Президента України від 1 червня 2005 p. № 900

 

вжити необхідних заходів щодо виконання Указу Президента України від 1 червня 2005 p. № 900 у повному обсязі

до 1 лютого 2008 року

 

до 1 липня 2008 року

Єресько О.В. Болюбаш Я.Я. Десятов Т.М. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
3.
абзац сьомий
забезпечити створення за участю представників Національної Асамблеї інвалідів України, інших громадських організацій інвалідів «комітетів доступності» при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади
створити при МОН комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об'єктів інфраструктури освіти і науки.
до 1 січня 2008 року Єресько О.В. Болюбаш Я.Я. Десятов Т.М. Свіженко В.О.
4. абзац дев'ятий
розглянути питання щодо створення у складі Міністерства освіти і науки структурного підрозділу з питань корекційної освіти та реабілітації дітей-інвалідів, а також відповідних підрозділів у складі місцевих органів управління освітою
Вжити заходів щодо створення у складі МОН структурного підрозділу з питань корекційної освіти та реабілітації дітей-інвалідів, а також відповідних підрозділів у складі місцевих органів управління освітою
до 1 березня 2008 року
Омельченко С.Д. Куліков П.М. Єресько О.В. Міністерство освітні науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
5. абзац одинадцятий
передбачити під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» необхідні кошти для створення у навчальних закладах сучасної навчально-реабілітаційної бази
Передбачити під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» необхідні кошти для створення у навчальних закладах сучасної навчально-реабілітаційної бази
до 1 лютого 2008 року
Куліков П.М. Кудін А.В. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
6.
Пункт3
установити жорсткий контроль за врахуванням при будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтів існуючих будівель та приміщень, закладів культури, та охорони здоров'я, навчальних закладів, об'єктів житлового та громадського призначення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, в т.ч. за забезпеченням житлових об'єктів засобами проводового радіомовлення
Забезпечити контроль за врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями при будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтів існуючих будівель та приміщень навчальних закладів
постійно
Куліков П.М. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
7.
Пункт 5
абзац другий вжити заходів щодо створення умов для навчання (за відсутності протипоказань) дітей-інвалідів у неспеціалізованих загальноосвітніх закладах
Створити необхідні умови для навчання дітей-інвалідів у неспеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах
постійно
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Єресько О.В.
8.
абзац третій
вжити заходів щодо удосконалення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів для забезпечення освітніх потреб дітей-інвалідів та молоді з інвалідністю
Удосконалити навчально-матеріальну базу загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів для забезпечення освітніх потреб дітей-інвалідів та молоді з інвалідністю
постійно
Куліков П.М. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
9.
абзац четвертий
вжити заходів щодо видання протягом 2008-2010 років у достатній кількості спеціальних підручників, наочно-дидактичних матеріалів і посібників для дітей-інвалідів і дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
Вжити заходів щодо видання протягом 2008-2010 років у достатній кількості спеціальних підручників, наочно-дидактичних матеріалів і посібників для дітей-інвалідів і дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
протягом 2008-2010 років
Кудін А.В. Куліков П.М. Єресько О.В.
10.
абзац п’ятий
вжити заходів щодо удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних працівників з урахуванням освітніх та реабілітаційних потреб людей з інвалідністю, запровадження спеціальних навчальних програм з підготовки сурдоперекладачів
1. Удосконалити систему підготовки та перепідготовки педагогічних працівників з урахуванням освітніх та реабілітаційних потреб людей з інвалідністю, запровадження спеціальних навчальних програм з підготовки сурдоперекладачів. Поінформувати про виконання Кабінет Міністрів та Секретаріат Президента України
2. Узагальнену інформацію про стан виконання пункту 5 Указу надавати
Кабінетові Міністрів України та Секретаріату Президента України
до 1 вересня 2008 року
починаючи з 2008 року щороку
до 25 червня та 25 грудня
Болюбаш Я.Я.
Єресько О.В. Болюбаш Я.Я. Десятов Т.М. Кудін А.В.

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро