МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Витяг

Про заходи МОН на виконання завдань, визначених розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1482-р
“Про затвердження плану задів щодо запровадження інклюзивного
та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах на період до 2012 року”

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1482-р “Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Заходи Міністерства освіти і науки України на виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1482-р “Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року ”, що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України, відповідальним за виконання заходів, Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити виконання зазначених заходів.

2.2. Подавати щороку до 1 червня департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) інформацію про виконання заходів для узагальнення та подання до 1 липня Кабінетові Міністрів України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр І.О.Вакарчук

м. Київ 21.12.2009 р.
№1153

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОН
від 21.12. 2009 № 1153

Заходи

Міністерства освіти і науки України
щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року

13. Організувати підвезення учнів з порушеннями опорнорухового апарату, зору до місця навчання (проживання) спеціально обладнаними транспортними засобами у супроводі підготовленого персоналу.

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2010 рік.

14. Внести зміни до державних будівельних норм і стандартів з питань проектування навчальних закладів, спрямовані на створення умов для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах.

Мінрегіонбуд, МОН, МОЗ.
2010 рік.

15. Створити умови для безперешкодного доступу дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, до будівель і приміщень загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, МОН.
2010 рік.

16. Передбачити під час доопрацювання проекту Державного бюджету України на 2010 рік та складання проектів державного бюджету на наступні роки збільшення обсягу видатків для виконання плану заходів, спрямованих на запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного та інтегрованого навчання.

Мінфін, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро