Зареєстровано у Міністерстві юстиції України
від 27.03.2008 № 257/14948

Наказ № 252

Про затвердження Змін
до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом України

Відповідно до Закону України „Про залізничний транспорт” та Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.97 №252, та з метою поліпшення обслуговування громадян при користуванні залізничним транспортом

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 №1196, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.04.2007 №310/13577 (із змінами), що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України /Мельничук В. О.:

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.

2.2. Довести наказ до відома всіх причетних працівників залізниць, організувати вивчення та виконання вимог цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Урбанського І. А.

Міністр

Й. Вінський

Зміни
до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

1. В абзаці двадцять першому пункту 1.7 розділу 1 слово "продажем" замінити словом "оформленням".

2. У розділі 2:

2.1. Пункт 2.29 доповнити реченням другим такого змісту:

«Якщо вік дитини, що перевозиться без дитячого проїзного документа чи за дитячим проїзним документом, сумніву не викликає, перевірка документів, що підтверджує її вік, не здійснюється».

2.2. Пункти 2.38, 2.39, 2.41 – 2.43 виключити. У зв’язку з цим пункти 2.40 та 2.44 – 2.58 уважати відповідно пунктами 2.38 та 2.39 – 2.53.

2.3. Пункт 2.38 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Оформлення групових перевезень здійснюється за груповими проїзними документами. Кількість місць оформлених за одним груповим проїзним документом повинна бути не більше кількості місць, ніж в одному вагоні».

2.4. У пункті 2.45:

після слова «загублені» доповнити словами «та викрадені»;

доповнити пункт абзацом другим такого змісту:

«Поновлення пошкоджених проїзних документів здійснюється за поданням паспорта пасажира та письмової заяви пасажира. На зворотному боці поновленого проїзного документа наноситься відмітка «Поновлений» та зазначаються дата, підпис, прізвище та ініціали касира. Повернення поновлених проїзних документів здійснюється згідно з розділом 19 цих Правил».

3. У розділі 4:

3.1. У реченні другому абзацу першого пункту 4.1 слова «та головним бухгалтером» виключити;

3.2. У пункті 4.2:

в абзаці першому слова «як правило, тільки» виключити;

абзац другий виключити.

3.3. У пункті 4.4:

після слова «готівкою» доповнити словами «в день замовлення»;

після слова «порядку» слова «в день замовлення» замінити словами«протягом трьох днів з дня замовлення».

3.4. Пункт 4.7 замінити пунктами 4.7 та 4.8 такого змісту:

«4.7. Заяви, що подаються в термін менше 3 діб до часу відправлення поїзда, повинні бути оформлені в день резервування місць.

4.8. Місця з не викуплених у визначений термін проїзних документів передаються у загальний продаж, замовлення анулюється. Плата за резервування місць не повертається».

У зв’язку з цим пункти 4.8 - 4.10 уважати відповідно пунктами 4.9 - 4.11.

4. У розділі 6:

4.1. В абзаці другому пункту 6.2 слова «обидва талони поточного року «туди» і «назад» або» виключити.

4.2. У реченні другому пункту 6.17 слова «в м`якому вагоні з двомісними купе незалежно від того, у якому буде їхати пасажир» замінити словами «у вагоні згідно з виділеним місцем».

5. У розділі 7:

5.1. У пункті 7.2:

в абзаці першому слова «та документ, що посвідчує особу» виключити;

речення друге абзацу другого виключити.

5.2. У пункті 7.3:

в абзаці другому слова «відповідність прізвища та ініціалів у проїзному документі даним у посвідченні особи пасажира» виключити;

в абзаці третьому слова «з прізвищем та ініціалами в проїзному документі, які не відповідають даним документа, що посвідчує особу» виключити.

5.3. Пункт 7.4 виключити. У зв’язку з цим пункти 7.5 – 7.26 уважати відповідно пунктами 7.4 – 7.25.

5.4. Пункт 7.4 після слова «пасажири» доповнити словами «з проїзними документами».

5.5. У пункті 7.9:

в абзаці другому після слів «на іменних» доповнити словами «пільгових та безплатних»; слова «у паспорті чи» виключити; після слів «в посвідченні особи» доповнити словами «про право на пільги» ;

у реченні першому абзацу третього слово «високошвидкісних» замінити словом «швидкісних».

6. У розділі 10:

6.1. У пункті 10.3 слова «багажу чи вантажобагажу» виключити.

6.2.У пункті 10.9 після слів «та вагоні «СВ» сплачується» доповнити словами «50% вартості проїзду у плацкартному вагоні та».

6.3. У пункті 10.15 слова «великих порід» виключити.

7. У розділі 12:

7.1. В абзаці шостому пункту 12.1 слово "продаж" замінити словом "оформлення".

7.2. Доповнити пункт 12.1 новим абзацом такого змісту:

«поновлення пошкодженого проїзного документа».

8. У розділі 15:

8.1. Речення друге пункту 15.1 після слова «пільговий» доповнити словом «дитячий».

8.2. В абзаці п’ятому пункту 15.4 слова «замість прізвища її власника» та слова «замість прізвища власника» виключити.

9. Абзац другий пункту 18.6 розділу 18 виключити.

10. У розділі 19:

10.1.У абзаці першому пункту 19.3 слова «До кас» замінити словами «у касах».

10.2. Абзац другий пункту 19.6 після слів «може здійснюватись» доповнити словами «залізницею оформлення».

10.3. Пункт 19.11 викласти у такій редакції:

«19.11. Якщо пасажир відмовився від поїздки з особистих причин в термін:

не менше ніж за 24 години до відправлення поїзда, то йому виплачується повна вартість квитка і плацкарти;

від 24 до 6 годин до відправлення поїзда, то йому виплачується повна вартість квитка і 50 відсотків вартості плацкарти;

менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда, але не більше ніж через 3 години після його відправлення - виплачується тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не виплачується”.

11. У розділі 20:

11.1.У реченні другому пункту 20.2 цифру «15» замінити цифрою «30».

11.2. Пункт 20.3 викласти в такій редакції:

«20.3. У разі здійснення відмітки на проїзних документах про повернення не пізніше ніж:

за 5 діб до відправлення поїзда, вказаного в проїзному документі, повертається повністю вартість квитка і плацкарти;

менше ніж за 5 діб, але не пізніше ніж за 3 доби до відправлення поїзда, указаного в проїзному документі, повертається повністю вартість квитка і 50 відсотків вартості плацкарти;

менше ніж за 3 доби, але не пізніше ніж через 3 години після відправлення поїзда, указаного в проїзному документі, повертається тільки вартість квитка;

пізніше 3 годин після відправлення поїзда, на який оформлено проїзний документ, повернення платежів не проводиться».

12. Пункт 21.12 розділу 21 виключити. У зв’язку з цим пункти 21.13 та 21.14 уважати відповідно пунктами 21.12 та 21.13.

13. В абзаці другому пункту 31.5 розділу 31 слово «урахуванням» замінити словом «вирахуванням».

14. У пункті 36.4 розділу 36 слово «іменних» виключити.

15. У розділі 37:

15.1. У пункті 37.2:

в абзаці другому слова «посвідчує особу» замінити словами «підтверджує право на пільговий чи безплатний проїзд (для осіб, що мають таке право)»;

в абзаці п’ятому слова «посвідчують особу, зазначену в проїзному документі та» замінити словом «підтверджують».

15.2. В абзаці шостому пункту 37.4 слова «та документів, що засвідчують особу» виключити.

16. Доповнити Правила новим розділом 38 такого змісту:

«РОЗДІЛ 38.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ІНВАЛІДІВ

38.1. Обслуговування інвалідів регулюється Угодою про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них від 12.03.93, Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, іншими нормативно-правовими актами, в тому числі цими Правилами.

38.2. Працівники залізниць вживають належних заходів для забезпечення інвалідам доступу до поїздів, інформації, інших об`єктів з обслуговування пасажирів.

38.3. Працівники вокзалу (пункту обслуговування пасажирів) повинні надавати допомогу особам, які пересуваються на колясках, в оформленні проїзних документів, розрахунках з касиром, визначенні маршруту прямування, пересування до/з поїзда тощо.

38.4. На позакласних вокзалах та першого - третього класу можуть виділятись окремі працівники, відповідальні за обслуговування інвалідів.

Інформація про посаду працівника, відповідального за обслуговування інвалідів, його телефон та номер кімнати (вікна) розміщується на дошці інформації у приміщеннях вокзалів (кас).

38.5. Для обслуговування інвалідів, які пересуваються на колясках, на вокзалах виділяються, як правило, каси, вікна для продажу проїзних документів яких розміщені на висоті, що є зручною для спілкування з ними.

38.6. На вокзалах позакласних та першого класу для інвалідів та їх супровідників можуть виділятися окремі приміщення для очікування поїзда.

38.7. Прийом інвалідів та їх законних представників з питань користування залізничним транспортом здійснюється позачергово начальником вокзалу, начальником пасажирської станції чи вповноваженою особою у години, визначені для прийому пасажирів. У часи, коли зазначеними особами прийом не здійснюється, на вокзалах (пунктах продажу) забезпечується можливість вирішення питань іншою уповноваженою особою (черговим адміністратором, черговим по залу, старшим квитковим касиром тощо).

Оформлення інвалідів та їх супровідників до кімнат відпочинку вокзалу здійснюється позачергово.

38.8. За заявою інваліда, який пересувається на колясці, або його законного представника залізниця (пункт обслуговування пасажирів) по змозі здійснює причеплення спеціальних вагонів, що мають обладнання для посадки інваліда до поїзда та спеціалізоване купе для проїзду.

38.9.У заяві зазначається інформація про необхідність допомоги в піднятті (зніманні) інвалідної коляски з (до) вагона.

Заяви на включення до складу поїзда спеціального вагона для перевезення інваліда, який пересувається на колясці, подаються письмово або за телефоном начальнику залізничного вокзалу (станції) у містах (обласних та районних центрів) від 45 до 5 діб до відправлення поїзда.

У заяві або по телефону інвалід, який пересувається на колясці (його представник), надає такі відомості: прізвище, ім`я, по батькові, номер та серію посвідчення про право на пільгу, номер довідки органу праці та соціального захисту населення або медичного закладу, що особа пересувається на колясці, дату та час відправлення поїзда, станцію відправлення та призначення, дату зворотного виїзду та час відправлення поїзда, бажане розташування купе (місця), місце проживання та номер телефону.

38.10. При групових перевезеннях інвалідів вагони причіплюються однією групою.

38.11. У разі відсутності спеціального вагона (при прийнятті залізницею декількох заяв на одну дату) заявнику пропонується перенести дату поїздки.

38.12. Заявник не пізніше як за 2 доби до відправлення поїзда інформується щодо дати причеплення спеціального вагона та оформлення проїзних документів.

38.13. Інвалід має право придбати пільговий проїзний документ для себе особисто. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда першої групи або дитину-інваліда (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда).

38.14. Залізниця зобов`язана забезпечити оформлення проїзного документа на нижнє місце у вагонах з місцями для лежання. При оформленні проїзних документів враховуються побажання інваліда з метою надання найбільш зручних умов для перевезення.

38.15. Страхування інвалідів здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.96 №959 «Про затвердження Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті». Страховий платіж за придбані безкоштовно проїзні документи не справляється. Якщо поїздка здійснюється за безкоштовними проїзними документами з доплатою за перевищення категорії чи проїзними документами зі знижкою вартості проїзду, страховий збір розраховується від тарифу, що сплачує інвалід.

38.16. Якщо інвалід потребує допомоги в посадці до вагона, він особисто або уповноважена ним особа повинні письмово або по телефону попередити про це відповідальну особу на вокзалі (начальника вокзалу, пасажирської станції, чергового по вокзалу, чергового по залу тощо), а в день від’їзду підтвердити це.

Інформація про необхідність надання допомоги зазначається у спеціально заведеному журналі, передбаченому технологічним процесом роботи відповідного пункту продажу.

Якщо аналогічну допомогу необхідно надати при висадці, обов`язок про надання інформації в пункт висадки покладається на пункт відправлення, а забезпечення організації висадки – на пункт висадки пасажира.

38.17. При посадці/висадці провідник, за потреби, надає допомогу в доставці ручної поклажі інваліда до/з вагона.

За необхідності працівники вокзалу надають допомогу в супроводженні інваліда територією вокзалу.

Плата за зазначені послуги не справляється.

38.18. Провідник вагона зобов’язаний запропонувати інваліду послугу із застилання постелі і за наявності відповідної згоди надати її.

38.19. За наявності в поїзді вагона-ресторану чи буфету провідник на бажання інваліда надає допомогу в замовленні їжі.

38.20. Якщо інвалід в поїзді захворів і потребує термінової висадки з поїзда, обов`язок про виклик невідкладної медичної допомоги покладається на працівників залізниці. При висадженні його з поїзда працівники залізниці повинні забезпечити збереження ручної поклажі, що знаходилась з пасажиром, а після одужання – оформити проїзні документи та забезпечити відправку інваліда.

38.21. Перевезення інвалідної коляски у пасажирських вагонах, у тому числі в спеціально обладнаних купе для інвалідів, здійснюється безкоштовно.

Провідники вагонів повинні сприяти в розташуванні інвалідної коляски в спеціалізованому купе, а також підніманні (зніманні) її до/із поїзда».

17. Додаток 1 до Правил викласти в такій редакції:
«Додаток 1
до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Перелік штемпелів, що проставляються на проїзних документах відповідно до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Текст штемпеля
У яких випадках ставиться

Ст. _______________________________

Дійсність проїзного документа продовжено до ____________ включно ___________ число _____ місяць _____ рік
/підпис, прізвище/
Якщо проїзний документ не використаний з вини залізниці

Ст. ________________________________

Зупинка з продовженням терміну дійсності квитка _____________ годин _______ число _____ місяць _____ рік
/підпис, прізвище/

У разі переривання поїздки (тимчасового зупинення) на проміжній станції

Ст. _______________________________

Виплатити з вирахуванням вартості плацкарти _________________ годин _____ число _____ місяць _____ рік
/підпис, прізвище/
При поверненні платежів за невикористаний проїзний документ, оформлений вручну, менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда

Ст.___________________________________

Виплатити без вирахування вартості плацкарти _____________ годин _________
_____ число _____ місяць _____ рік
/підпис, прізвище/

При поверненні платежів за невикористаний проїзний документ, оформлений вручну, більш як за 24 години до відправлення поїзда

Ст. __________________________________

Відмовлено в перевезенні на підставі підпункту "а" пункту 8.38 Правил _______ годин ______ число _____ місяць _____ рік
/підпис, прізвище/

При видаленні пасажира з поїзда в нетверезому стані

Ст. __________________________________

Запізнення на поїзд з особистих причин.
Дійсність квитка продовжено _____ годин ______ число ________ місяць _____ рік
/підпис, прізвище/

У разі запізнення на поїзд, якщо про це було заявлено не пізніше 3 годин після відправлення поїзда

Запізнення на поїзд через хворобу.
Дійсність квитка продовжено ______ годин
______ число ___________ місяць _____ рік
/підпис, прізвище/

При запізненні пасажира на поїзд (крім приміського) і пред'явленні довідки з лікувального закладу

Не надано місце у зв'язку з _____________
Дійсність проїзного документа поновлено ______годин ___ число ___ місяць ____ рік
/підпис, прізвище/
У разі ненадання пасажиру місця, указаного в проїзному документі (крім приміського сполучення)

Запізнення на поїзд з вини залізниці.
Дійсність проїзного документа поновлено ___ годин ____ число ____ місяць ____ рік
/підпис, прізвище/

У разі запізнення на поїзд з пункту пересадки з вини залізниці

Ст. _______________________________

Замість утраченого __________ годин ______ число ______ місяць _____ рік
/підпис, прізвище/
У разі оформлення нових проїзних документів замість документів, утрачених провідником вагона

Ст. _______________________________

Дійсність проїзного документа припинена на станції _ _годин ____ число___ місяць _____ рік
/підпис, прізвище/

Погашення проїзних документів у разі, якщо після відходу поїзда вони залишилися в особи, яка його супроводжувала

Ст. _______________________________

Неправильне перевезення ручної поклажі _____годин ___ число ___ місяць _____ рік
/підпис, прізвище/

При виявленні перевезення пасажиром заборонених до перевезення предметів та речовин

Ст. ________________________________

Багаж __ годин __ число __ місяць_____ рік
/підпис, прізвище/

При оформленні перевезення багажу на вільному полі проїзного документа ставиться штамп

Ст. _________________________________

Виданий замість відібраного дефектного __ годин ____ число _____ місяць ____ рік
/підпис, прізвище/

У разі видачі нових проїзних документів замість відібраного дефектного

Ст. ________________________________

Проїзний документ не використаний повністю з вини залізниці _____ годин ____ число ___________ місяць _____ рік
/підпис, прізвище/
При відміні поїзда, зазначеного в проїзному документі, його запізнення до відправлення понад 1 годину

Ст. _________________________________

Багаж повернено _____ годин ____ число _________ місяць _____ рік
/підпис, прізвище/
При поверненні пасажиру багажу, прийнятого до відправлення, і тільки на проїзних документах з відміткою "Багаж"

Ст. _________________________________

Компостер погашено ________ годин ____ число ________ місяць _____ рік
/підпис, прізвище/
У разі нанесення компостера помилково

Ст. _______________________________

Дійсність проїзного документа припинена для ______________________________ осіб
(цифрами та словами)
___ годин _____ число ___ місяць _____ рік
/підпис, прізвище/
У разі, якщо за груповим проїзним документом поїздку буде здійснювати не вся кількість осіб

Ст.________________________________

Виплатити з вирахуванням 50 відсотків вартості плацкарти ____годин _______число_______місяць______рік

/підпис, прізвище/
При поверненні платежів за невикористаний проїзний документ в термін від 24 годин до 6 годин до відправлення поїзда

Ст._________________________________

Поновлений, повернення на загальних підставах

_______число______місяць____рік
/підпис, прізвище/

При поновленні пошкоджених проїзних документів»

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро