КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 січня 2011 р. N 52

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235 (235-2011-п) від 11.03.2011} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 235 (235-2011-п) від 11.03.2011 N 345 (345-2011-п) від 28.03.2011}

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що додаються.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235 ( 235-2011-п ) від 11.03.2011 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 59

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2011 р. N 52

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

{ У назві і тексті Порядку та умов слова "та капітальний ремонт" у всіх відмінках замінено словами "ремонт та утримання" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 235 ( 235-2011-п ) від 11.03.2011 }

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Укравтодор.

3. Субвенція спрямовується адміністративно-територіальним одиницям в обсягах згідно з додатком 1.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації забезпечують прийняття рішень щодо затвердження переліків об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в межах обсягів згідно з додатком 1 та подання Укравтодору копій відповідних рішень.

У разі потреби до зазначених переліків можуть бути внесені відповідні зміни. {Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 235 ( 235-2011-п ) від 11.03.2011 }

4. Одержувачами субвенції є служби автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі, що є замовниками робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - замовники робіт).

5. Субвенція спрямовується у першочерговому порядку на об'єкти, що:

  • безпосередньо задіяні до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
  • мають ступінь будівельної готовності більш як 70 відсотків, потребують завершення розпочатих у 2009-2010 роках робіт та будуть введені в експлуатацію у поточному році;
  • мають визначальне соціально-економічне значення для забезпечення функціонування транспорту в населених пунктах;
  • мають затверджену в установленому порядку проектно-кошторисну документацію.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації на залишок нерозподілених згідно з абзацом першим пункту 3 коштів подають у двотижневий строк після набрання чинності цими Порядком та умовами Укравтодору і Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування переліку об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі - перелік) за формою згідно з додатком 2, підготовлені з урахуванням вимог, установлених цими Порядком та умовами, і фактичного обсягу надходжень від сплати у 2010 році податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235 ( 235-2011-п ) від 11.03.2011 }

Укравтодор аналізує такі пропозиції та подає у тижневий строк в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України перелік із зазначенням обсягу субвенції у розрізі адміністративнотериторіальних одиниць.

У разі потреби до переліку можуть бути внесені зміни у порядку, встановленому для його затвердження.

7. Роботи з будівництва та реконструкції вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції виконуються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374).

8. Визначення виконавців робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах і укладення з ними відповідних договорів здійснюються замовниками робіт з урахуванням вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ).

9. Державна казначейська служба перераховує субвенцію відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету ( z0716-04 ), в обсягах, визначених розписом державного бюджету.

10. Територіальні органи Державної казначейської служби перераховують субвенцію на рахунки, відкриті замовниками робіт у зазначених органах, для здійснення передбачених у відповідних бюджетах видатків на підставі розподілів відкритих бюджетних асигнувань, які подаються відповідними розпорядниками коштів місцевих бюджетів протягом наступного робочого дня після отримання виписки про відкриття бюджетних асигнувань.

11. Територіальні органи Державної казначейської служби здійснюють видатки за рахунок субвенції на підставі платіжних доручень замовників робіт і документів про цільове спрямування субвенції (рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові договори, договори про виконання робіт, акти про виконані роботи, звіти про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти тощо), які подаються у межах зареєстрованих у зазначених органах зобов'язань, згідно з планом спрямування бюджетних коштів і з урахуванням їх залишків на рахунках замовників робіт.

12. Замовники робіт подають щомісяця до 5 числа Укравтодору звіти про використання субвенції та виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розрізі об'єктів за формою, затвердженою Укравтодором.

Укравтодор опрацьовує зазначені звіти та подає щокварталу до 25 числа наступного місяця Мінфіну, Мінекономіки і Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та об'єктів.

13. Державна казначейська служба інформує щомісяця до 16 числа Укравтодор і Мінфін про обсяги перерахування субвенції у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та об'єктів.

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Додаток 1
до Порядку та умов
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. N 345 ( 345-2011-п )

ОБСЯГИ
субвенції, що спрямовується адміністративно-територіальним одиницям

Найменування адміністративно-територіальні одиниці

Обсяг субвенції, тис. гривень

Автономна Республіка Крим

58800

Область:

 

Вінницька

51500

Волинська

68000

Дніпропетровська

116800

Донецька

111400

Житомирська

39700

Закарпатська

42600

Запорізька

53100

Івано-Франківська

55800

Київська

58400

Кіровоградська

25200

Луганська

44700

Львівська

100500

Миколаївська

32500

Одеська

112000

Полтавська

46200

Рівненська

77100

Сумська

26900

Тернопільська

32400

Харківська

87200

Херсонська

32600

Хмельницька

44300

Черкаська

36400

Чернівецька

37400

Чернігівська

23700

м. Київ

196400

м. Севастополь

20000

Усього

1631600

{ Порядок доповнено додатком 1 згідно з Постановою КМ N 235 ( 235-2011-п ) від 11.03.2011; в редакції Постанови КМ N 345 ( 345-2011-п ) від 28.03.2011 }

Додаток 2
до Порядку та умов

Пропозиції ____________________________________________ щодо формування
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)
переліку об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах

Порядковий номер

Найменування об’єкта

Загальна кошторисна вартість робіт

Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації

Строк початку будівництва

Ступінь будівельної готовності об’єкта станом на початок року

Строк закінчення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію

Орієнтовний обсяг субвенції

Фактичний обсяг робіт (кілометрів,
пог. метрів,
кв. метрів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235 ( 235-2011-п ) від 11.03.2011 }

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро