№ 863 Постанова КМУ «Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 4 червня 2003 р. N 863

Київ

 

 

Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення

 

 

На виконання Указу Президента України від 2 грудня 2002 р. N 1112 "Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Програму забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення (далі - Програма), що додається.

2. Відповідальним виконавцям Програми провадити видатки на здійснення передбачених нею заходів у межах асигнувань, що виділятимуться органам виконавчої влади у державному та місцевих бюджетах.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

надавати щороку до 15 січня Державному комітетові з будівництва та архітектури і Міністерству праці та соціальної політики звіт про стан виконання Програми. Підготовка щорічного звіту Кабінету Міністрів України покладається на Державний комітет з будівництва та архітектури;

розробити і затвердити протягом поточного року галузеві та місцеві програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення;

передбачати починаючи з 2004 року в проектах відповідних бюджетів кошти для фінансування заходів, визначених Програмою.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                     В. ЯНУКОВИЧ

 

 

 

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 863 

 

 

ПРОГРАМА

 

забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення

 

Ця Програма спрямована на поступове формування умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення (житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки відпочинку, заклади соціального захисту населення, лікарні, санаторії, театри, кінотеатри, заклади торгівлі, культові споруди тощо) на державному, регіональному і місцевому рівні.

 

Сучасний стан проблеми

На сьогодні в Україні налічується понад 2,6 млн. громадян з обмеженими фізичними можливостями. При цьому спостерігається тенденція до збільшення кількості людей, яким необхідно створити належні умови для життєдіяльності та інтеграції в суспільне життя.

З метою розв'язання проблем інвалідів у 1991 році був прийнятий Закон України

"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". На виконання положень цього Закону прийнято ряд нормативно-правових актів, у тому числі Національну програму професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями

на 2001 - 2005 роки.

У процесі містобудівної діяльності запроваджено комплекс державних стандартів та норм щодо проектування і будівництва житлових будинків, громадських будівель та споруд, планування і забудови сільських та міських поселень, формування середовища життєдіяльності маломобільних груп населення. Впроваджуються в практику рекомендації з архітектурно-планувальних рішень для дітей-інвалідів. Обов'язковими стали нормалі архітектурно-планувальних модулів житлового та громадського призначення для інвалідів.

Контроль за дотриманням зазначених вимог здійснюється органами Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Разом з тим під час проектування та забудови населених пунктів потреби інвалідів майже не враховуються. Не створено необхідних умов для експлуатації об'єктів житлового та громадського призначення всіма громадянами незалежно від стану їх здоров'я і ступеня мобільності. Координація дій установ та організацій з цих питань здійснюється недостатньо. Процес створення сприятливих умов для життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями стримується неналежним фінансовим забезпеченням.

 

Основна мета та завдання Програми

Основною метою Програми є посилення соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями та створення сприятливих умов для їх життєдіяльності.

Для досягнення основної мети передбачається здійснити нормативно-правове, науково-технічне, інформаційне та фінансове забезпечення виконання заходів, визначених Програмою.

Нормативно-правове забезпечення передбачає удосконалення законодавства щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі з проектування та будівництва нових і пристосування існуючих об'єктів житлового та громадського призначення для потреб цих людей, а також захисту їх прав, інтеграції у суспільне життя.

Науково-технічне забезпечення передбачає розроблення та впровадження у практику спеціалізованої технології обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями; пристосування вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями; забезпечення доступності, зручності та безпечності перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями засобами громадського транспорту.

Інформаційне забезпечення передбачає здійснення контролю за дотриманням основ соціальної захищеності людей з обмеженими фізичними можливостями; обладнання територій населених пунктів, об'єктів житлового та громадського призначення допоміжними, спеціалізованими засобами інформації та орієнтації; залучення представників громадських організацій до здійснення заходів, визначених Програмою.

Інформаційне забезпечення здійснюється Держбудом, Мінпраці та Держтелерадіо.

Фінансове забезпечення провадиться за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Очікувані результати

Створення умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення сприятиме інтеграції у суспільство значної частки населення, дасть змогу створити умови для залучення їх в усі сфери суспільного життя, забезпечити їх працевлаштування.

Практичне виконання заходів, визначених Програмою, сприятиме поліпшенню умов життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, переходу до економічних форм сталого розвитку населених пунктів, зростанню міжнародного авторитету України та її вступу до Європейського Союзу, створенню механізму, який унеможливлює впровадження проектів та конструкторських розробок, що не враховують потреб цих людей.

У рамках виконання цієї Програми передбачається здійснити такі заходи:

1. Забезпечити удосконалення законодавства в частині пристосування об'єктів житлового та громадського призначення (у тому числі існуючих), вулично-шляхової мережі, транспортної, інформаційної і комунікаційної інфраструктури до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями та встановлення відповідальності за невиконання таких норм.

Держбуд, Мін'юст, Мінпраці, МОЗ, МОН, Мінкультури,

Мінтранс, Держжитлокомунгосп, Держкомспорт,

Мінпромполітики, Держкомзв'язку.

2003 - 2004 роки. 

2. Здійснити перегляд будівельних норм і стандартів з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями з метою забезпечення їх безперешкодного доступу до об'єктів житлового та громадського призначення.

Держбуд, Держжитлокомунгосп, Мінтранс,

 МОЗ, Мінпромполітики, Мінпраці.

2003 - 2004 роки. 

3. Забезпечити під час проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих об'єктів житлового та громадського призначення облаштування окремих квартир, спеціально обладнаних і пристосованих для проживання та (або) обслуговування в них людей з обмеженими фізичними можливостями.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські держадміністрації,

 міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,

 Укрінвестекспертиза. Постійно. 

4. Забезпечити під час коригування та розроблення генеральних планів, проектів детального планування, проектів забудови земельних ділянок урахування потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно. 

5. Створювати у процесі формування вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі умови для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,

Держбуд, Мінтранс, МВС.

Постійно. 

6. Забезпечити розроблення і виробництво спеціального та допоміжного устаткування для облаштування ним транспортних засобів і об'єктів житлового та громадського призначення.

Держбуд, Мінпромполітики, МОЗ, Мінтранс,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно. 

7. Забезпечити розроблення та виробництво засобів громадського пасажирського транспорту (трамваїв, тролейбусів, автобусів, залізничних пасажирських вагонів, річкових та морських пасажирських суден, пасажирських літаків), пристосованих для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Мінпромполітики, Мінпраці, Мінтранс, МОЗ.

 Постійно. 

8. Створити умови для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями та розробити і впровадити сучасні технології їх обслуговування.

Мінтранс, МОЗ, Мінпромполітики, Держжитлокомунгосп,

 Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські держадміністрації,

Національна асамблея інвалідів (за згодою).

Постійно. 

9. Розробити навчальний курс з питань формування безперешкодного середовища для життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями і його впровадження у вищих навчальних закладах на архітектурних та будівельних факультетах, а також у закладах післядипломної освіти.

МОН, Держбуд, Мінпраці, МОЗ, Мінтранс,

Національна Асамблея інвалідів (за згодою).

2003 - 2004 роки. 

10. Включати до складу комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів житлового та громадського призначення представників управлінь праці та соціального захисту населення місцевих органів виконавчої влади і громадських організацій інвалідів.

Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно. 

11. Забезпечити створення необхідних умов для надання побутових послуг людям з обмеженими фізичними можливостями.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно. 

12. Затвердити перелік об'єктів житлового та громадського призначення, які підлягають першочерговому пристосуванню для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, і обладнати їх необхідними допоміжними засобами.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.

2003 - 2005 роки. 

13. Здійснювати державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення, виконанням проектних і ремонтних робіт з метою формування доступного середовища у населених пунктах, а також шляхово-магістральної інфраструктури, вокзалів, аеропортів тощо.

Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська

міські держадміністрації,

Національна асамблея інвалідів (за згодою).

Постійно. 

14. Передбачати у щорічних регіональних програмах розвитку житлового будівництва розділ щодо забезпечення житлом людей з обмеженими фізичними можливостями.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.

Постійно. 

15. Передбачати під час проектування прибудинкових територій місця для паркування автотранспортних засобів, які належать інвалідам, а також для розміщення тимчасових гаражів.

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.

Постійно. 

16. Розглянути питання щодо створення при місцевих органах виконавчої влади "комітетів доступності" за участю представників Національної асамблеї інвалідів та інших громадських організацій інвалідів.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.

2003 рік. 

17. Забезпечити видання збірника основних нормативно-правових та методичних документів з питань проектування, будівництва і реконструкції об'єктів житлового та громадського призначення з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.                                                                                            

Держбуд.                                                                 2003 рік

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро