КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 грудня 2008 р. N 1081

Київ

Витяг

Про затвердження Порядку проведення конкурсу
з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

- постанову Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 139 (139-2003-п) “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (Офіційний вісник України, 2003 р., N 6, ст. 235);

- пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Головної державної інспекції на автомобільному транспорті, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 387 (387-2006-п) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 892)

Прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2008 р. N 1081

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з перевезення пасажирів
на автобусному маршруті загального користування

5. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є:

- реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту;
- створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
- покращення якості пасажирських перевезень;
- створення конкурентного середовища;
- забезпечення оновлення рухомого складу;
- підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів;
- забезпечення виконання соціально значущих перевезень.

8. Рішення про переможця конкурсу приймається конкурсним комітетом. Рішення конкурсного комітету обов’язкове для виконання організатором, крім випадків, передбачених пунктом 54 цього Порядку.

18. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.
(Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 953 (953-2011-п) від 29.06.2011)

19. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

20. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій робочого органу.

Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

22. Персональний склад конкурсного комітету затверджується організатором, кий призначає голову, його заступника та секретаря.

23. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Укртрансінспекції, Державтоінспекції та громадських організацій. При цьому кількість представників громадських організацій, діяльність яких пов’язана з автомобільним транспортом, повинна становити не менш як 50 відсотків загальної кількості представників громадських організацій. (Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 525 (525-2009-п) від 21.05.2009, N 776 (776-2009-п) від 17.07.2009; в редакції Постанови КМ N 953 (953-2011-п ) від 29.06.2011) Подання документів для участі у конкурсі

29. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатками 1 або 2, і такі документи:

8) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність; (Підпункт 8 пункту 29 в редакції Постанови КМ N 1310 ( 1310-2009-п ) від 03.12.2009)

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро