№ 784 Постанова КМУ «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар'єрна Україна»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 29 липня 2009 р. N 784
Київ

Про затвердження плану заходів
щодо створення безперешкодного життєвого середовища
для осіб з обмеженими фізичними можливостями
та інших маломобільних груп населення
на 2009-2015 роки "Безбар'єрна Україна"

З метою подальшої реалізації державної політики із створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення і на виконання положень статті 9 Конвенції ООН про права інвалідів ( 995_g71 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити план заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар'єрна Україна" (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) забезпечити виконання плану заходів у межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, та за рахунок інших джерел;

2) подавати щороку до 30 грудня Міністерству регіонального розвитку та будівництва, Міністерству з питань житлово-комунального господарства, Міністерству транспорту та зв'язку інформацію про хід виконання плану заходів за відповідними напрямами для її узагальнення та подання до 25 січня наступного року Кабінетові Міністрів України та Міністерству праці;

3) у двомісячний строк:

розробити і затвердити регіональні (місцеві) та галузеві плани заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 863 ( 863-2003-п ) "Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1071);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2005 р. N 444 ( 444-2005-р ) "Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 784

ПЛАН
заходів щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями
та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки
"Безбар'єрна Україна"

1. Скласти перелік нормативно-правових актів, що підлягають прийняттю для реалізації положень Конвенції ООН про права інвалідів ( 995_g71 ) у частині пристосування інформаційної, транспортної і соціальної інфраструктур, вулично-дорожньої мережі до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення або перегляду з метою внесення до них відповідних змін.

Мінрегіонбуд, Мінжитлокомунгосп,
Мінтрансзв'язку, Укравтодор, МОН,
МОЗ, МВС, Мін'юст, Мінпраці,
Держспоживстандарт за участю
Національної асамблеї інвалідів.

2009 рік.

2. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України проекти нормативно-правових актів щодо:

внесення змін до Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію ( 798-2008-п ) у частині визначення повноважень Інспекції щодо здійснення контролю за дообладнанням існуючих будівель житлово-комунального призначення та елементів упорядження територій для задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та маломобільних груп населення.

Мінжитлокомунгосп.

2009 рік;

внесення змін до Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ) у частині задоволення потреб інвалідів відповідно до міжнародних стандартів.

МВС.

2009 рік;

поетапного переходу на обслуговування населення транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Мінтрансзв'язку,
Мінжитлокомунгосп,
Держспоживстандарт.

2009 рік.

3. Підготувати і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства з метою посилення відповідальності за порушення державних будівельних норм.

Мінрегіонбуд.

2009 рік.

4. Забезпечити координацію робіт з розроблення національних стандартів, спрямованих на задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, складення переліку таких стандартів та їх оприлюднення.

Держспоживстандарт разом з іншими
центральними органами виконавчої
влади.

Постійно.

5. Включити у навчальні програми загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів теми з питань задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, створення належних умов для життєдіяльності таких осіб.

МОН, Академія педагогічних наук
за участю громадських
організацій інвалідів.

2010-2011 роки.

6. Запровадити на архітектурних та будівельних факультетах вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти навчальні курси з питань:

формування безперешкодного середовища для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями;

універсального проектування та дизайну.

МОН, Академія педагогічних наук,
Мінрегіонбуд, Мінтрансзв'язку,
Мінжитлокомунгосп.

2009-2011 роки.

7. Розробити нові та удосконалити наявні державні будівельні норми щодо проектування житлових будинків, громадських будівель та споруд, елементів упорядження території забудови та вулично-дорожньої мережі населених пунктів згідно з міжнародними вимогами щодо безперешкодного доступу до таких об'єктів осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, здійснювати контроль за їх дотриманням.

Мінрегіонбуд, Мінтрансзв'язку,
Укравтодор, Мінжитлокомунгосп за
участю Національної асамблеї
інвалідів та інших громадських
організацій інвалідів.

Постійно.

8. Ураховувати вимоги щодо безперешкодного доступу до об'єктів житлово-комунального та громадського призначення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення:

під час розроблення містобудівної документації або внесення до неї змін.

Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації за участю
органів місцевого самоврядування.

Постійно;

під час розроблення та реалізації нових проектів будівництва громадських об'єктів та споруд, реконструкції об'єктів існуючої забудови, що будуть задіяні під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Залучати "комітети доступності" до реалізації таких проектів.

Мінсім'ямолодьспорт, Мінрегіонбуд,
Мінтрансзв'язку, Укравтодор,
Мінжитлокомунгосп, МОЗ, МКТ,
Держмитслужба, Київська
міськдержадміністрація за участю
Донецької, Харківської, Львівської
міських рад.

2009-2010 роки.

9. Вжити заходів для обладнання у кожному населеному пункті існуючих об'єктів житлово-комунального та громадського призначення, транспортної інфраструктури, вулично-дорожньої мережі та елементів благоустрою населених пунктів, що не пристосовані для осіб з обмеженими фізичними можливостями, спеціальними і допоміжними засобами, зокрема наочно-інформаційними, а також пішохідних переходів пониженими бордюрами, спеціальними звуковими світлофорами та напрямними огородженнями.

Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації,
Мінжитлокомунгосп,
Мінтрансзв'язку, Укравтодор,
Мінрегіонбуд за участю органів
місцевого самоврядування.

2009-2011 роки.

10. Здійснювати контроль за проведенням посадки та висадки пасажирів виключно на зупинках громадського транспорту з метою забезпечення доступу до транспортних засобів інвалідів, які пересуваються на візках, та осіб з вадами зору.

МВС, Мінтрансзв'язку,
Мінжитлокомунгосп, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації за участю
органів місцевого самоврядування.

Постійно.

11. Забезпечити виробництво вітчизняними підприємствами транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, спеціальних і допоміжних засобів для перевезення та переміщення таких осіб, виготовлення піктограм, інформаційних щитів, електронних табло тощо.

Мінпромполітики за участю
підприємств УТОГ, УТОС та інших
громадських організацій інвалідів.

Постійно.

12. Сприяти оновленню парку транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, використанню спеціальних і допоміжних засобів вітчизняного виробництва для перевезення та переміщення таких осіб.

Мінтрансзв'язку,
Мінжитлокомунгосп, Мінпраці, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.

Постійно.

13. Забезпечити розміщення піктограм, інформаційних щитів, електронних табло тощо у транспортних засобах.

Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.

Постійно.

14. Облаштувати спеціальні місця для паркування транспортних засобів, що використовуються для перевезення інвалідів, на стоянках, в зонах паркування на вулицях та запровадити персональні картки дозволу на паркування таких засобів.

Мінжитлокомунгосп, Мінпраці, МВС,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації за участю
Національної асамблеї інвалідів та
інших громадських організацій
інвалідів.

Постійно.

15. Організувати висвітлення в державних засобах масової інформації заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Держкомтелерадіо, Національна
телекомпанія, Національна
радіокомпанія, Державна
телерадіокомпанія "Крим", обласні
та регіональні телерадіокомпанії.

Постійно.

16. Провести у рамках відзначення Міжнародного дня інвалідів засідання (зустрічі) за круглим столом з питань виконання органами виконавчої влади цього плану заходів.

Мінрегіонбуд, Мінтрансзв'язку,
Укравтодор, Мінжитлокомунгосп,
Мінпраці, МВС, Держкомтелерадіо за
участю Національної асамблеї
інвалідів та інших громадських
організацій інвалідів.

Постійно.

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро