№ 509-VI Витяг з закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву»

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) абзац перший частини першої статті 96 після слова "розміщення" доповнити словами "підготовчих робіт до будівництва";

2) абзац перший частини другої статті 96-1 після слова "виконання" доповнити словами "підготовчих або".

2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) пункт "ґ" статті 7, пункт "б" статті 8, пункт "б" статті 10 виключити;

2) статтю 93 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому числі продаватися на земельних торгах, а також передаватися у заставу, спадщину, вноситися до статутного фонду власником земельної ділянки - на строк до 50 років, крім випадків, визначених законом".

У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою;

3) у статті 102-1:

частину другу доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті";

після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"3. Право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності не може бути відчужено її землекористувачем іншим особам (крім випадків переходу права власності на будівлі та споруди), внесено до статутного фонду, передано у заставу.

4. Строк користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для сільськогосподарських потреб або для забудови не може перевищувати 50 років".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою;

4) абзац перший частини першої статті 116 доповнити словами "або за результатами аукціону";

5) у статті 118:

у частині шостій:

перше речення після слів "подають заяву" доповнити словами "про вибір місця розташування земельної ділянки";

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро