Показати
Рекомендація CM/Rec(2009)8 Комітету міністрів державам-членам, щодо досягнення повноцінної участі завдяки Універсальному проектуванню і дизайну
Конвенція про права інвалідів
План дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з обмеженими можливостями в Європі в 2006-2015 роках
Європейська соціальна хартія
Резолюция 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів
Рекомендация R (92) 6 Комитета министров государствам-членам о последовательной политике в отношении инвалидов
Конвенція про права дитини
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Загальна декларація прав людини

Новий  Створити нову статтю.

Програма розвитку ООН в Україні

Національна Асамблея людей з інвалідністю України

Всесвітня Організація Охорони Здоров'я