Універсальний дизайн - це дизайн предметів, середовища,програм та послуг, покликаний зробити їх максимально можливою мірою придатними для використання для всіх людей без необхідності адаптації чи спеціального дизайну. Універсальний дизайн не виключає допоміжних пристроїв для конкретних груп людей з інвалідністю, де це необхідно.

Міністерство соціальної політики України ініціює внесення змін до україномовного перекладу Конвенції ООН про права інвалідів

В Україні вже достатньо тривалий час відбувається дискусія щодо невідповідності україномовного офіційного перекладу назви та тексту, ратифікованої Україною у 2009 році Конвенції ООН про права інвалідів, оригіналу міжнародного договору англійською мовою.

Окрім того, вітчизняні громадські організації, які займаються захистом прав людей з інвалідністю, наголошують на тому, що використання стосовно зазначеної категорії громадян терміну „інвалід" є дискримінаційним, оскільки робить наголос на наявності у відповідної особи порушень певних функцій, внаслідок чого вона є частково або повністю нездоровою, немічною чи безпорадною.

З метою прийняття узгодженого рішення щодо правильності перекладу українською мовою словосполучення „persons with disabilities" Мінсоцполітики звернулося до виконуючого обов'язки Координатора системи ООН в Україні, Постійного представника Програми розвитку ООН в Україні пана Тойберг-Франдзена з проханням надати консультацію з даного питання.

Оскільки вищезазначене питання включає правові аспекти, то виконуючий обов'язки Координатора системи ООН в Україні, Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні пан Тойберг-Франдзен направив з цього приводу запит до Комітету ООН з прав людей з інвалідністю.

Комітет ООН з прав людей з інвалідністю листом від 06.02.2015 повідомив про те, що використання термінології українською мовою, що посилається на людей з інвалідністю як на „інвалідів" або „людей з обмеженими можливостями" не відповідає цілям Конвенції.

Голова Комітету з прав людей з інвалідністю, Професор Марія Соледад Сістернас Рейс у відповіді обґрунтовує цей висновок наявною судовою практикою, принципами Конвенції, а також цілями та задачами Конвенції. Вона зазначила, що Конвенція розглядає інвалідність у моделі прав людини, згідно якої інвалідність є результатом взаємодії, що відбувається між людьми, які мають порушення здоров'я, і різними бар'єрами, що можуть заважати їхній повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими. Комітет неодноразово наголошував, що термінологія, яка використовується щодо людей з інвалідністю повинна відображати цю нову парадигму, закріплену в Конвенції.

Враховуючи вищезазначене Міністерство соціальної політики звернулося до Кабінету Міністрів України з проханням доручити Міністерству закордонних справ внести зміни до україномовного офіційного перекладу Конвенції ООН про права інвалідів.

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству соціальної політики та Міністерству юстиції розглянути зазначене питання.

Міністерство соціальної політики України

  • Як зробити свій дім гостинним? +

    Ви можете зробити свій дім гостинним для всіх. Для цього підтримайте міжнародний рух «Visit Ability», що виступає запростір, доступний для Детальніше...
  • Як зробити місто доступним? +

    Згідно зі статтею 9 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, в Українімає бути забезпечена доступність (архітектурна, транспортна, інформаційна) та Детальніше...
  • Як зробити заклад доступним? +

    Усі люди незалежно від особливостей, сімейного статусу тощо можуть бути Вашими клієнтами, якщо Ви подбали про створення належних умов. Подумайте, Детальніше...
  • 1

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро