Універсальний дизайн - це дизайн предметів, середовища,програм та послуг, покликаний зробити їх максимально можливою мірою придатними для використання для всіх людей без необхідності адаптації чи спеціального дизайну. Універсальний дизайн не виключає допоміжних пристроїв для конкретних груп людей з інвалідністю, де це необхідно.

Звіт за результатами дослідження «Доступність Верховної Ради України для осіб з інвалідністю»

У День боротьби за права осіб з інвалідністю, який європейська спільнота відзначає сьогодні, 5 травня, презентуємо звіт за результатами дослідження «Доступність Верховної Ради України для осіб з інвалідністю».

У цей день 1992 року люди з інвалідністю з сімнадцяти країн одночасно провели перший Загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти дискримінації люди з інвалідністю.

Дослідження проводилось  Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у співробітництві з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України (НАІУ).

Опитування мало на меті з’ясувати доступність, відкритість, прозорість діяльності Верховної Ради України (ВРУ) та народних депутатів (НД) по відношенню до осіб з інвалідністю.

На жаль, дослідження засвідчило, що народні обранці не дуже орієнтуються в стані справ щодо інтеграції осіб з інвалідністю до діяльності ВРУ, а уявлення депутатів переважно не співпадають як з реаліями, так і з думкою самих осіб з інвалідністю з цих питань. На думку опитаних респондентів/-ок з інвалідністю представники ВРУ не достатньо консультуються з ними або їх об’єднаннями при розробці чи вдосконаленні законів, що їх стосуються. Особи з інвалідністю обмежені у своїх можливостях як звернутися особисто до Апарату ВРУ, її комітетів чи громадської приймальні, подати електронне звернення чи взяти участь в засіданні ВРУ через недосконалі процедури звернень, фізичну недоступність приміщень, не адаптованість  процесу засідань та матеріалів до них, незабезпечення розумними пристосуваннями.

Результати цього дослідження дозволили  надати рекомендації з покращення діяльності ВРУ задля більшого залучення осіб з інвалідністю до діяльності ВРУ.

Наводимо основні поради, як це зробити, що засновані на досліджені.

 Фізична безбар’єрність:

- Забезпечити реконструкцію приміщення Ради, її комітетів та громадської приймальні у відповідності до державних будівельних норм «Інклюзивність будівель та споруд».

 Інформаційна безбар’єрність:

- Використовувати у відповідях на звернення громадян просту мову.

- Змінити комунікаційну стратегію ВРУ так, щоб вона забезпечувала надання інформації про діяльність Ради у різних форматах, доступних для людей з різними порушеннями.

Цифрова безбар’єрність:

- Привести  веб-сайт Ради та електронний кабінет громадянина у відповідність до Настанови з доступності веб-контенту  (WCAG).

Суспільна і громадянська безбар’єрність:

- Переглянути процедури звернення громадян до Ради та її комітетів та зробити їх більш зрозумілими, передбачити подання звернень різними каналами.

- Провести аудит процесу засідання Ради,  щоб підвищити його доступність для участі людей з інвалідністю. Наразі регламент та матеріали до засідань не завжди є зручними для осіб з порушеннями слуху, зору та іншими порушеннями. Це униможливлює їх участь та реалізацію громадянських прав.

- Врегулювати в законодавстві  покриття витрат на розумні пристосування для осіб з інвалідністю, що збільшить їх можливість політичної участі в якості  депутатів, а також  учасників засідань Ради.

- Розповсюдити серед народних депутатів та працівників Адміністрації Ради рекомендації щодо використання коректної термінології щодо осіб з інвалідністю.

Економічна безбар’єрність:

- Заохочувати при найманні на роботу в Адміністрацію Ради кваліфікованих чоловіків і жінок з інвалідністю та забезпечувати їх розумними пристосуваннями.

- Переглянути процедуру конкурсу на участь в програмах стажування у Раді задля підвищення їі доступності для осіб з інвалідністю.

 

Детальніше ознайомитися із результатами дослідження за посиланням (завантажити ЗВІТ).

  Категорія:
  • Як зробити свій дім гостинним? +

    Ви можете зробити свій дім гостинним для всіх. Для цього підтримайте міжнародний рух «Visit Ability», що виступає запростір, доступний для Детальніше...
  • Як зробити місто доступним? +

    Згідно зі статтею 9 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, в Українімає бути забезпечена доступність (архітектурна, транспортна, інформаційна) та Детальніше...
  • Як зробити заклад доступним? +

    Усі люди незалежно від особливостей, сімейного статусу тощо можуть бути Вашими клієнтами, якщо Ви подбали про створення належних умов. Подумайте, Детальніше...
  • 1

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро