Звіт за результатами дослідження «Доступність Верховної Ради України для осіб з інвалідністю»

У День боротьби за права осіб з інвалідністю, який європейська спільнота відзначає сьогодні, 5 травня, презентуємо звіт за результатами дослідження «Доступність Верховної Ради України для осіб з інвалідністю».

У цей день 1992 року люди з інвалідністю з сімнадцяти країн одночасно провели перший Загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти дискримінації люди з інвалідністю.

Дослідження проводилось  Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у співробітництві з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України (НАІУ).

Опитування мало на меті з’ясувати доступність, відкритість, прозорість діяльності Верховної Ради України (ВРУ) та народних депутатів (НД) по відношенню до осіб з інвалідністю.

На жаль, дослідження засвідчило, що народні обранці не дуже орієнтуються в стані справ щодо інтеграції осіб з інвалідністю до діяльності ВРУ, а уявлення депутатів переважно не співпадають як з реаліями, так і з думкою самих осіб з інвалідністю з цих питань. На думку опитаних респондентів/-ок з інвалідністю представники ВРУ не достатньо консультуються з ними або їх об’єднаннями при розробці чи вдосконаленні законів, що їх стосуються. Особи з інвалідністю обмежені у своїх можливостях як звернутися особисто до Апарату ВРУ, її комітетів чи громадської приймальні, подати електронне звернення чи взяти участь в засіданні ВРУ через недосконалі процедури звернень, фізичну недоступність приміщень, не адаптованість  процесу засідань та матеріалів до них, незабезпечення розумними пристосуваннями.

Результати цього дослідження дозволили  надати рекомендації з покращення діяльності ВРУ задля більшого залучення осіб з інвалідністю до діяльності ВРУ.

Наводимо основні поради, як це зробити, що засновані на досліджені.

 Фізична безбар’єрність:

- Забезпечити реконструкцію приміщення Ради, її комітетів та громадської приймальні у відповідності до державних будівельних норм «Інклюзивність будівель та споруд».

 Інформаційна безбар’єрність:

- Використовувати у відповідях на звернення громадян просту мову.

- Змінити комунікаційну стратегію ВРУ так, щоб вона забезпечувала надання інформації про діяльність Ради у різних форматах, доступних для людей з різними порушеннями.

Цифрова безбар’єрність:

- Привести  веб-сайт Ради та електронний кабінет громадянина у відповідність до Настанови з доступності веб-контенту  (WCAG).

Суспільна і громадянська безбар’єрність:

- Переглянути процедури звернення громадян до Ради та її комітетів та зробити їх більш зрозумілими, передбачити подання звернень різними каналами.

- Провести аудит процесу засідання Ради,  щоб підвищити його доступність для участі людей з інвалідністю. Наразі регламент та матеріали до засідань не завжди є зручними для осіб з порушеннями слуху, зору та іншими порушеннями. Це униможливлює їх участь та реалізацію громадянських прав.

- Врегулювати в законодавстві  покриття витрат на розумні пристосування для осіб з інвалідністю, що збільшить їх можливість політичної участі в якості  депутатів, а також  учасників засідань Ради.

- Розповсюдити серед народних депутатів та працівників Адміністрації Ради рекомендації щодо використання коректної термінології щодо осіб з інвалідністю.

Економічна безбар’єрність:

- Заохочувати при найманні на роботу в Адміністрацію Ради кваліфікованих чоловіків і жінок з інвалідністю та забезпечувати їх розумними пристосуваннями.

- Переглянути процедуру конкурсу на участь в програмах стажування у Раді задля підвищення їі доступності для осіб з інвалідністю.

 

Детальніше ознайомитися із результатами дослідження за посиланням (завантажити ЗВІТ).

  Категорія:

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро